logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Zasięg terytorialny
plus Majątek Urzędu
minus Statut PUP w Lesznie
minus Regulamin oraz schemat organizacyjny PUP Leszno
minus Rejestry i ewidencje
plus Zarządzenia
plus Przeprowadzone kontrole
 AKTUALNOŚCI
minus UWAGA - zmiana adresu www
minus Aktualności urzędu
 REJESTRACJA I EWIDENCJA
minus Dokumenty wymagane do rejestracji
minus ABC poszukującego pracy
minus Status bezrobotnego
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Prawo do zasiłku
minus Utrata prawa do zasiłku
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Wysokość obowiązujących stawek
minus Rejestracja przez Internet
 USŁUGI URZĘDU
minus Pośrednictwo pracy
minus Usługi EURES
minus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia i przekwalifikowania
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
minus Staże i bony stażowe
minus Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej
minus Prace interwencyjne
minus Roboty publiczne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Bon zatrudnieniowy adresowany do bezrobotnych do 30 r. ż.
minus Bon szkoleniowy adresowany jest do bezrobotnych do 30 r. ż.
minus Bon na zasiedlenie adresowany jest do bezrobotnych do 30 r. ż.
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż.
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
minus Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż.
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
minus Dodatek aktywizacyjny
 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 INFORMACJE URZĘDU
plus Nabór kandydatów
plus Zamówienia publiczne
minus Zasady organizowania praktyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie
minus Oferty pracy z PUP w Lesznie
minus Oferty pracy krajowe
 AKTY PRAWNE
minus Akty Prawne
 Informacja Publiczna
minus Udostępnianie informacji publicznej
minus Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 REDAKCJA BIP
minus REDAKCJA BIP
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

POWIAT:

Leszno

WOJEWÓDZTWO:

wielkopolskie

ADRES:

ul. Śniadeckich 5

KOD:

64-100

MIEJSCOWOŚĆ:

Leszno

KONTAKT:

tel. 65 529 50 67

tel./fax 65 529 94 33

pole@praca.gov.pl

http://leszno.praca.gov.pl/
http://pup.leszno.sisco.info

NIP:

697-10-40-956

ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY:

EUP PUP Leszno

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Miasto Leszno i Powiat leszczyński

DYREKTOR URZĘDU:

Wiesław Szczechowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA:

Małgorzata Kajczyk

corner   corner