Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Struktura organizacyjna
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Zasięg terytorialny
Majątek Urzędu
 REJESTRACJA I EWIDENCJA
Dokumenty wymagane do rejestracji
Status bezrobotnego
Prawa i obowiązki bezrobotnego
Prawo do zasiłku
Utrata prawa do zasiłku
Utrata statusu bezrobotnego
Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego
Dodatek aktywizacyjny
Status poszukującego pracy
Wysokość obowiązujących stawek
 USŁUGI URZĘDU
Pośrednictwo pracy
Usługi EURES
Poradnictwo zawodowe
Bezpłatny dostęp do Internetu
Szkolenia i przekwalifikowania
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Staż
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Stypendium z tytułu kontynuowania nauki
Refundacja kosztów poniesionych składek
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania
Bon zatrudnieniowy adresowany do bezrobotnych do 30 r. ż.
Bon stażowy adresowany jest do bezrobotnych do 30 r. ż.
Bon szkoleniowy adresowany jest do bezrobotnych do 30 r. ż.
Bon na zasiedlenie adresowany jest do bezrobotnych do 30 r. ż.
Świadczenie aktywizacyjne
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż.
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż.
 INFORMACJE URZĘDU
Nabór kandydatów
Zamówienia publiczne
Zasady organizowania praktyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie
Oferty pracy z PUP w Lesznie
Oferty pracy krajowe
 PRAWO PRACY
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

POWIAT:

Leszno

WOJEWÓDZTWO:

wielkopolskie

ADRES:

ul. Śniadeckich 5

KOD:

64-100

MIEJSCOWOŚĆ:

Leszno

KONTAKT:

tel. 65 529 50 67

tel./fax 65 529 94 33

pole@praca.gov.pl

http://www.pupleszno.pl
http://pup.leszno.sisco.info

NIP:

697-10-40-956

ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY:

EUP PUP Leszno

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Miasto Leszno i Powiat leszczyński

DYREKTOR URZĘDU:

Wiesław Szczechowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA:

Małgorzata Kajczyk